Gjenbruk av teglstein


Teglstein blir renset, sortert og stablet på paller ved mottaket i Rygge. Foto: Ole Christian Trandem

– Tegl har ikke noe på deponi å gjøre, sier Ole Christian Trandem i firmaet Østfold Gress i park & anlegg 1/2022. Under Grønn Galla i november presenterte han et nytt samarbeidsprosjekt der målet er å gjenbruke hel teglstein og knuse ødelagt stein til gjenbruk. De ulike fraksjonene kan få en ny rolle i vekstmedium på tak eller som grus på idrettsbaner.

Tekst: Ole Billing Hansen

Det nylig igangsatte prosjektet er et samarbeid mellom gjenbruksfirmaet Høine AS og Østfold Gress AS, som blant annet leverer vegetasjonsmatter til bruk på tak. – Vi har etablert et mottak for brukt teglstein her i Rygge, forteller Trandem. – Teglsteinen blir separert, renset og foredlet til nye produkter. Nær hundre prosent kan gjenvinnes etter sortering og knusing.

Knust tegl kan inngå som en vesentlig bestanddel i takhagejord. Foto: Ole Christian Trandem
Til takhager er det etterspørsel etter materialer som er lette, men som samtidig er så porøse at planterøtter kan trives. Knust tegl er et alternativ som er tatt i bruk flere steder i verden. – Hovedingrediensen i lettmasser baserer seg på porøse fraksjoner, sier Trandem. –  Materialene har lav egenvekt og en porøs overflate som gjør at de har interessante egenskaper i samspillet mellom planter og vann. Men når vi importerer slike porøse materialer, må vi erkjenne at produksjon og frakt bidrar til at de får et høyt CO2-avtrykk. Vi vil benytte knust norsk teglstein i framstillingen av takhagejord og tilby jordblandingen, men også bruke den selv når vi produserer vegetasjonsmatter.

Les mer om dette gode bidraget til sirkulærøkonomi i utgaven som blir utgitt 4. februar.