Gjensidige forsikring premierte Vea-studenter


På grunn av pandemi-restriksjonene ble tildelingen av premien lagt til Gjensidiges kontor (ved Tivoli-fjellet – se park & anlegg 6/2020!) i Stavanger i forrige uke. Birgitte Norheim og Karl Eirik Time Nilsen ble premiert. Mellom dem står Solveig Østerhus, som er senior kunderådgiver i Gjensidige forsikring. Foto: Bjarne Aani Rysstad

Norges grønne fagskole Vea og Gjensidige forsikring har et felles ønske om å synliggjøre utdanningen innen disponering av overvann. Klimaendringene fører til perioder med mye nedbør, og flomskader er et økende problem, noe også forsikringsselskapene merker.

Tekst: Ole Billing Hansen

– At fagskolen på Vea satser på dette som studieretning, er utrolig viktig. Det er et skadeforebyggende tiltak. Vi synes denne kunnskapen er så samfunnsviktig at vi ønsket å bidra med et stipend på 14.000 kroner til den beste studenten etter fullført studium, sier Gjensidiges Ajla Alagic. Hun er bærekraftansvarlig i Eiendom og ansvar.

Det var to engasjerte studenter fra Rogaland som delte premien. Begge fullførte studiet i lokal overvannsdisponering (LOD) med toppkarakteren A. Birgitte Norheim er landskapsarkitekt i Rogaland fylkeskommune, mens anleggsgartnermester Karl Eirik Time Nilsen fra Bryne arbeider som anleggsgartner i et større entreprenørfirma.

Norheim uttaler i forbindelse med premieringen: – Jeg valgte studiet Lokal overvannsdisponering da fagområdet mitt som landskapsarkitekt har stort potensial til å håndtere overvann med blå-grønne løsninger. Studiet har gjort meg tryggere til å planlegge lokale overvannstiltak som for eksempel regnbed. Måten studiet er satt sammen på gjør at jeg i dag føler meg langt sikrere innenfor temaet og lettere hiver meg med i diskusjoner om tekniske løsninger eller valg av jordblanding og vegetasjon.

Også Time Nilsen ønsket å få mer kompetanse innen LOD: – Mange av prosjektene jeg har jobbet med, omfattet ulike LOD-tiltak, noe jeg synes er spennende. Tidene endrer seg, og vi må tenke nytt om vår handtering av natur og regnvann. Blå-grønne løsninger er svært positive både for naturen, byutvikling og økonomi. Studiet er derfor relevant, både for oss med praktisk bakgrunn, men også for folk med mer teori fra tidligere. LOD er enda et ganske nytt fagfelt i Norge, men det blir stadig mer aktuelt. Jeg tror det kommer til å bli et stort behov for kompetanse innen dette fagfeltet i tiden framover.

Les mer om LOD-studietilbudet og de øvrige utdanningene ved fagskolen på www.vea-fs.no.