Gratis fagskolekurs for anleggsbransjen


De store slirekneartene er blant «verstingene» ved flytting av masser og blir lett spredd med rot- eller stengelbiter.

I forbindelse med kompetansepakker gitt fra regjeringen tilbyr Norges grønne fagskole – Vea et kort fagskolekurs. Temaet er «Fremmedarter og masseflytting», melder fagskolen. Kursstart er 15. juni kl. 10.00, og påmeldingsfristen er allerede 10. juni, så her er det bare å bestemme seg raskt, enten du er arbeidsledig, permittert eller i full jobb.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

«Benytt muligheten til å delta på dette unike kurstilbudet. Kurset er spesialtilpasset ansatte i anleggssektoren og finansieres av partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen», opplyser fagskolen. «Kurstilbudet er en unik mulighet til å øke egen kompetanse innenfor temaer som blir stadig mer aktuelle.»
Gratiskurset er på fagskolenivå og krever at deltakerne har yrkesfaglig bakgrunn. Ved påmelding må man legge ved fagbrev eller attest som viser arbeidserfaring fra anleggsbransjen. Kurset blir gjennomført på nett og deltakerne kan studere i eget tempo.
Fagskolekurset er delt i de to emnene «Fremmede arter» og «Masseflytting», hvert med ett studiepoeng: «Læringsutbyttene er hentet fra fagskolestudiet «Skjøtsel og drift av uteområder». De som deltar, vil lære om fremmede arter og hvilke konsekvenser det kan gi om disse blir spredd i naturen. Hva kan anleggsfolk bidra til for å hindre spredning ved flytting av masser? Kurset tar også for seg lovgivningen og hvordan anleggsbransjen kan bli mer miljøvennlig og lønnsom ved å benytte stedegne masser framfor å drive omfattende masseflytting.

Til å undervise har fagskolen engasjert to forelesere som er blant landets fremste innen disse temaene:
Maria Fall er utdannet innen plantevitenskap fra NMBU og jobber som fagkonsulent i Norsk Gartnerforbund. Hun er tidligere daglig leder i FAGUS (Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren) og har også erfaring som parkforvalter i Bymiljøetaten i Oslo kommune. Biologisk mangfold og fremmede arter er en del av ansvarsområdet i NGF, og samtidig et fagområde hun lenge har brent for. I kurset underviser Maria Fall i Fremmedartlista, lovgivning, konsekvenser for utfører og ansvar – både offentlig og privat.

Astrid Brekke Skrindo er biolog med fordypning i vegetasjonsøkologi fra Universitetet i Oslo og dr. scient. i restaureringsøkologi fra NMBU. Hun har undervist på NMBU i 20 år, både som ansatt der og mens hun arbeidet i Statens vegvesen, Vegdirektoratet. I vegvesenet har Skrindo arbeidet med fremmede skadelige arter, og massehåndtering har hun vært opptatt av hele tiden. Etter 12 år i Statens vegvesen har hun nå begynt i Norsk institutt for naturforskning (NINA) og vil fortsette der for fullt etter 1. oktober. På kurset skal hun undervise i bekjempelse av fremmede skadelige arter og massehåndtering.

Fagskolen tar ett forbehold: «Kurset vil bli avlyst eller oppstarten utsatt dersom det blir for få påmeldte deltakere.» Les mer om kurstilbudet på fagskolens hjemmeside www.vea-fs.no.