Grønn Galla 2021 – vel blåst


Det var fullsatt sal begge dager under årets Grønn Galla.

Onsdag 17. og torsdag 18. november sto FAGUS og samarbeidende organisasjoner i grøntanleggssektoren bak årets store fagkonferanse. Et svært vellykket arrangement ble presist gjennomført i Drammen. Det var om lag 150 deltakere og fullsatt sal begge dager. Dessuten fulgte mange konferansen via strømming over internett.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Konferansen traff godt med svært aktuelle temaer, og mange ga uttrykk for et utbytterikt arrangement. Hovedtema de to dagene var «Naturbaserte tjenester for å nå bærekraftmålene», det vil si hvordan grøntanleggssektoren kan bidra til å oppfylle FNs 17 mål for en bærekraftig framtid.

Første dags tema ble avsluttet med innledernes refleksjoner og oppsummering. Panelet ble ledet av daglig leder i NAML, Merete Bellingmo (t.v.). Deltaker f.v.: Anders Nohre-Walldén fra Grønn Byggallianse, Espen Evensen Reinfjord fra Asplan Viak, Thomas Randrup og Johan Östberg fra SLU Alnarp, og Jorunn Hovind fra NMBU.

Viktige stikkord for konferansen var – foruten bærekraft – gjenbruk, sirkulærøkonomi, livsløpsanalyser, sertifiseringsordninger, arealdisponering og trusler mot naturmangfold. Deltakerne fikk første dag blant annet høre innlegg om mulighetene for Landskap LCA (livsløpsanalyse), hvordan BREEAM og FutureBuilt kan koples til økologitemaet, og i-Tree som en metode for blant annet å dokumentere trærs økosystemtjenester.

Etter et tankevekkende innlegg fra Rolf-Erik Poppe om kommune-Norges nærmest ukontrollerte arealdisponering og nedbygging av naturområder, fikk deltakerne andre dag høre om ulike konkrete eksempler som kan bidra til et mer bærekraftig Norge. Ny gatenormal for Oslo, regnbed i Drammen, arbeid med alternativer til fallunderlag i Bergen, gjenbruk av teglstein i Råde, reaktorkompostering i Trondheim og et ambisjonsrikt utbyggingsprosjekt i Hønefoss var blant temaene denne dagen.