Hagemessen 2018


Hagemessen arrangeres fra 20. til 22. april i Norges Varemesse, Lillestrøm. Årets inspirasjonshage er designet av anleggsgartnerne i Trollgranite AS og Ricki Meerloo i Kreativt landskap. Den omfatter om lag 300 kvadratmeter og inneholder blant annet utekjøkken, mur av larvikittblokker, skifer- og brosteinsganger, hagemøbler i naturstein samt mose- og sedum-matter, noen busker og blomstrende påskeliljer.

Hva med en to tonn tung bordplate i larvikitt? Den er garantert tyverisikker. Foto fra Trollgranites stand.

Inspirasjonshagen er bygd av designerne med god hjelp av folk fra Anleggsgartnerfirma Strandman og elever fra Kjelle videregående skole og Norges grønne fagskole Vea. Naturstein er et bærende element, og for første gang på Hagemessen er inspirasjonshagen utelukkende bygd av norsk naturstein, i hovedsak larvikitt fra Rocks of Norway og Trollgranite, samt plater fra Minera skifer. Sigvartsens Steinindustri har også bidratt til hagen.

Tromlet smågatestein av larvikitt er for første gang i nyere tid brukt til å legge gangstier i buemønster, slik det kan gjøres både i privathager og i større anlegg. Steinen er en prøveproduksjon fra det nyetablerte firmaet Trollgranite, som benytter vrakstein fra Lundhs larvikittindustri som utgangsmateriale. De grønne innslagene i inspirasjonshagen er dominert av mosedekke og sedummatter levert av Vital Vekst / Bergknapp. Hageland-hagesentrene Gjennestad og Rom har bidratt med busker og blomster.

Ole-Jørgen Sivertsen hos Trollgranite forteller om hektiske og lange dager i forkant av messen, men også om et godt samarbeid med de øvrige bidragsyterne. Han retter dessuten en stor takk til EDH Utleie i Sem som har sponset leide maskiner, til uvurderlig hjelp når all natursteinen skulle på plass.

Den som besøker årets hagemesse, finner inspirasjonshagen i hall C.