Hamar satser på kompost med biokull

Avfallshandteringsselskapet Sirkula og Hamar kommune samarbeider om et prosjekt der tilsetting av biokull i kompost blir testet ut, skriver kommunen på sin hjemmeside. Sirkula fikk i løpet av høsten de første leveransene av storsekker med biokull og satte da i gang med prosessen. Målet med prosjektet er reduserte utslipp av CO2 – et tiltak mot drivhuseffekten.

Tekst: Ole Billing Hansen

Komposteringsanlegget til Sirkula tar i dag imot hageavfall fra privatkunder og hage‐ og parkavfall fra Hamar kommune. Biomasse fra Hias renseanlegg blir også blandet inn i komposten, og blandingen blir til jord som brukes i kommunens anlegg og selges til innbyggere i distriktet.

Biokull i test

Med såkalt rankevending blir biokullet blandet inn i komposten. Foto: Corinna Schneider

Innblanding av biokull blir nå testet ut i større skala i komposteringen hos Sirkula, men også i mindre skala gjennom praktisk bruk i parkanleggene i Hamar kommune. Produksjon av biokull koster imidlertid mye, og innkjøpsprisen er dermed nokså høy. Sirkula og Hamar kommune har derfor mottatt klimasatsingsmidler fra Miljødirektoratet til denne utprøvingen. Biokullet kommer fra Oplandske bioenergi, som er landets første kommersielle biokullfabrikk. Den åpnet i Ringsaker kommune høsten 2021. Fabrikken produserer biokull av flis fra trevirke. Produktet er rent, stabilt karbon, og det har mange gode egenskaper og flere bruksområder.

To typer kompost med biokull

I prosjektet ønsker man å teste ut ulike mengder biokull i komposten. Det skal blandes inn fem, 10 og 15 prosent biokull, og disse blandingene vil bli sammenlignet med kompost uten biokull. Testen omfatter både hageavfallskompost, som består av 100 prosent hage- og parkavfall, og biomassekompost, som i tillegg inneholder biomasse fra renseanlegg.

Utslipp av klimagassene metan (CH4), lystgass (N2O) og karbondioksid (CO2) vil bli målt under komposteringsprosessen. Dessuten vil jorda bli analysert underveis for å følge med på binding og mulig avrenning av nitrogen. Testperioden startet i fjor høst og vil vare fram til november 2024.

Les hele artikkelen i park & anlegg 1/2023 med utgivelse 3. februar.