Honnør til landskapsarkitektur-studiene ved NMBU


Foto: Ole Billing Hansen

Det femårige masterprogrammet i landskapsarkitektur og det toårige mastergradsstudiet Landscape Architecture for Global Sustainability ved Institutt for landskapsarkitektur er nylig akkreditert av organisasjonen IFLA Europe (International Federation of Landscape Architects).

Organisasjonens utdanningspanel for Europa har vurdert studieprogrammene ved NMBU-instituttet. Panelet legger særlig vekt på disse punktene, som gjelder begge masterprogrammene:

– Studieprogrammene har svært kvalifiserte undervisere

– Fasilitetene for studentene er eksepsjonelt gode

– Universitetet har en tradisjon for svært høy standard på landskapsarkitektur-undervisningen

– Undervisningsmåtene er varierte og omfattende, og inkluderer internships og feltturer

– Kursene oppviser en god balanse mellom det teoretiske, det tekniske, naturvitenskap og design

– Det er et godt nettverk med flere skoler i Europa, samt USA, Canada, Australia og New Zealand

 

– Denne akkrediteringen er en anerkjennelse av det arbeidet fagmiljøene gjør for å utvikle kvalitet i studieprogrammene. For studenter i profesjonsutdanningene våre gir det også en faglig identitet som er viktig for deres videre yrkesmessige karriere, sier Grete Patil, prodekan for utdanning ved Fakultet for landskap og samfunn.

Foto: Ole Billing Hansen

Instituttleder Tore Edvard Bergaust ved Institutt for landskapsarkitektur understreker hva akkrediteringen betyr for landskapsarkitekturprogrammene ved NMBU: – Akkrediteringen viser at vi følger den standarden som IFLA setter for hva landskapsarkitektur er og hvordan utdanningen må være, og at undervisningen vår harmonerer med de beste landskapsarkitektutdanningene i Europa og resten av verden.

Utdanningen innen landskapsarkitektur ble etablert ved studiestedet på Ås allerede i 1919, som Europas aller første: – Med vår lange tradisjon har vi hatt denne standarden lenge, men det er viktig for oss og for studentene våre å få den offisielle akkrediteringen. Det gjør det enklere for studentene å bli medlem av Norske landskapsarkitekters forening (NLA), å få praksis, å bruke det internasjonale nettverket og å delta i utveksling i studietiden – og selvsagt å komme ut i relevante jobber, sier Bergaust.

Kilde: Hanna Baldersheim – https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/aktuelt/node/44756