Jordal Amfi setter ny miljøstandard


Arbeidet med den nye ishallen på Jordal er godt i gang. Den skal etter planen stå ferdig til ishockeyserien starter i 2019. Foto: Ole Billing Hansen

Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg bygger ny Jordal Amfi. Den nye hallen for ishockey og andre arrangementer skal etter planen stå ferdig høsten 2019. Det blir landets mest moderne og energieffektive ishall. Nye Jordal Amfi blir også en helt moderne arrangementshall. Bruksarealet blir om lag 11.500 kvadratmeter, og det blir plass til mer enn 5.000 tilskuere.

Nye Jordal Amfi ligger pent i terrenget og får grønt tak og grønne omgivelser. Illustrasjon: Hille Melbye Arkitekter

Anlegget blir godt integrert i terrenget. Taket får solcelleanlegg og grønt dekke av sedum. Det gir både en isolerende effekt som reduserer energibehovet, og bidrar til å fordrøye og magasinere regnvann, noe som gir mindre press på det kommunale avløpsnettet.
Nye Jordal Amfi blir større enn den gamle ishallen, men den vil klare seg med omtrent en tredjedel av energien som gikk med til driften av den gamle.

park & anlegg 7/2018 har tema Idretts- og aktivitetsanlegg og blir utgitt 31. august.