Jordal park har ført Hovinbekken fram i lyset


Når nye Jordal Amfi skulle bygges, ga det muligheter for åpning av Hovinbekken og etablering av en helt ny park for lokalbefolkningen på Ensjø og i Gamle Oslo.

I slutten av oktober åpnet Jordal park på Ensjø i Oslo. Parken strekker seg fra området ved den nybygde ishallen Jordal Amfi og ned til Galgeberg. Etter 120 år i rør har Hovinbekken kommet fram i lyset igjen og bidrar til et attraktivt grøntmiljø i denne delen av hovedstaden.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Nå sildrer Hovinbekken flere hundre meter nedover i den oppgraderte parken utenfor nye Jordal Amfi. Til glede for idrettsutøvere og turgåere i alle aldre inviterer parken med små vannspeil, bekkeløp, grønne plener og nyplantede busker, stauder og trær. En oppgradert lekeplass med nye og gjenbrukte apparater er ferdigstilt. Det gjenstår fortsatt en del arbeid i parken, og særlig skaterne i området ønsker seg et bedre anlegg i form av en betongpark.

 

Hovinbekken er åpnet og slynger seg i om lag 600 meters lengde fra Jordal ned mot Galgeberg.
Jordal park i tall og fakta
– Det er anlagt 680 meter av en hovedturvei – den manglende forbindelsen mellom Kampen og Klosterenga.
– Det er plantet 84 trær, og det kommer ytterligere fire til våren.
– Det er plantet 10.095 stauder, 3.764 busker, 5.915 vannplanter og 230 m2 strandmatter. Ytterligere 2.466 stauder og 66 busker vil bli plantet til våren.
– En egen grillplass er bygd, og det er anlagt mange sitteplasser i parken.
– Det er brukt norsk stein som larvikitt, røykengranitt og iddefjordgranitt i benker og kanter.
– Fire bruer er bygd for kryssing av Hovinbekken.
– Belysning for turveier, gang/sykkelveier, kjøreveier, sykkelparkering og bilparkering er montert.
– I tillegg kommer landskapsbelysning for trær og akebakke, samt belysning av hundremeterskogen.
– Lekeplassen er oppgradert med lekeapparater og nytt dekke.
– Eksisterende akebakke til barna er ivaretatt.
– Det er etablert 13 HC-parkeringsplasser (av 18 totalt på Jordal).
– En ny gangvei mellom sør og nord er etablert med universell utforming.
– Rambøll AS har stått for planlegging av anlegget, inkludert 3D-modellering.
– Skaaret Landskap AS har vært hovedentreprenør.

 

En mer detaljert omtale av prosjektet kommer i park & anlegg 10/2020 med utgivelsesdato 11. desember.