KA13 – Oslos første fullskala ombruksbygg


Takhagene i 9. og 10. etasje i Kristian Augusts gate 13 slik de er tenkt å bli når de er godt etablert. Illustrasjon: Mad arkitekter

I Kristian Augusts gate 13 har Entra Eiendom utviklet hovedstadens første fullskala ombruksbygg. Både flerfunksjonelle grønne tak og ombruk av materialer har stått sentralt i byggeprosjektet. De grønne takene i 2., 9. og 10. etasje er bygd for å fordrøye overvann samtidig som de skal bidra til biologisk mangfold i indre by og være gode habitater for pollinerende insekter.

Tekst: Ole Billing Hansen

Taket i annen etasje sto ferdig tidligere i høst. Foto: Janicke Ramfjord Egeberg, Asplan Viak

Myndighetene har stilt krav om at takene skal kunne takle en 20-års nedbørepisode, det vil si at de skal kunne ta unna et påslipp på én liter vann pr. sekund. Dessuten må takene selvsagt tåle vekten av folk, vann, vegetasjon og installasjoner. Takene i 2. og 9. etasje skal gi gode opplevelser for opphold, og alle takene skal være fine å se på fra de omkringliggende bygningene. Takene sto ferdig anlagt i høst, og landskapsarkitekt Janicke Ramfjord Egeberg hos Asplan Viak presenterte den blå-grønne delen av prosjektet under et webinar 20. oktober.

Det har vært mange samarbeidsparter i prosjektet, men Bergknapp AS og Protan AS blir framhevet som svært viktige for å komme fram til praktiske og fungerende løsninger.

Utforming av og innhold i de tre takanleggene blir presentert i park & anlegg 9/2020.