Kirkeparken er blitt Sarpsborgs blomstrende stolthet


Kirkeparken er blitt en fargerik oase i Sarpsborg sentrum.

– Kirkeparken blomstrer fra mai til oktober, sier gartner Inger Hilde Jørgensen, som har planlagt, etablert og skjøtter den store staudebeplantningen i Sarpsborg sentrum. Det meste av blomstringen er nok over for i år, men da er det bare å glede seg til fargeprakten kommende sesong.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Inger Hilde Jørgensen i Sarpsborg kommune har tatt initiativ til, planlagt og skjøtter de flotte staudebeplantningene i Kirkeparken. Staudebedet i bakgrunnen forsvarer navnet «Rosa sonate».

Jørgensen forteller at de første staudebedene i parken ble anlagt i 2019, dels der det tidligere var rosebed og dels der det har vært plen: – Jeg valgte å plante staudene tett og bruke en startgjødsling med handelsgjødsel for å få veksten raskt i gang. All gjødsling siden har vært med naturgjødsel. Vi har ikke brukt dekkemateriale mellom plantene, men om høsten blåser vi løv fra de store trærne inn i bedene. Staudene blir ikke skåret ned om høsten, men alt blir kuttet ned med ryddesag om våren. Noe av strøet blir liggende. Det som ligger ytterst langs kantene og lett blir spredt ut i gangveiene, blir imidlertid fjernet.

I Kirkeparken er det nå plantet om lag 200 staudeslag fordelt på 12 bed med ulike temaer. Til sammen ble det i første omgang plantet 8000 stauder – 4000 om våren og 4000 om høsten. I nye bed oppover mot Rådhuset og Kulåsparken ble det i 2020 supplert med ytterligere ca. 2500 stauder. Staudeslagene er valgt for å tåle overvintring i sone 4, og utgangen har vært svært liten.

Under temaet «Rock and roll» er de fleste farger tillatt.

Hvert bed har sitt eget motiv basert på fargesammensetning. De har fått temanavn som «Hvit harmoni», «Rosa sonate» og «Rock and roll». Ingen bed har rette kanter, for i denne parken skal det være myke linjer. Innen hvert bed er det valgt slag som passer sammen med hensyn til blomsterfarge, bladverk og høyde. Jørgensen har lagt vekt at noe skal være høyt, mens noen staudeslag innimellom kan være lave. Enkelte stauder har aksformet blomsterstand, mens andre har blomster i skjerm eller halvskjerm. Dette gir variasjon i uttrykket.

Les hele reportasjen i park & anlegg 9/2021 – messeutgaven til Park- og Anleggmessen 4. og 5. november.