Kirsten Flagstads hage


Plantevalget i Kirsten Flagstads hage er basert på planteslag som kunne finnes i en 1800-tallshage, men det er supplert med mer moderne sorter av blant annet rose og georgine. Foto: Anne Midtveit

Landskapsarkitekt Anne Midtveit har vært engasjert i opprustningen av Kirsten Flagstads hage på eiendommen Strandstua i Hamar sentrum. Planen var å åpne den nye hagen i fjor i forbindelse med 125-årsjubileet for sangerinnens fødsel. Hagen sto stort sett ferdig i fjor høst, men av hensyn til sikker planteetablering ble plantingen utsatt til i år. Hagen ble offisielt åpnet på forsommeren og blir presentert av landskapsarkitekten i park & anlegg 7/2021. Midtveit skriver:

I hagen er det en blanding av historiske og moderne roser. Foto: Anne Midtveit

«Det har i mange år vært et ønske å ruste opp hagen foran Strandstua. Allerede i 1995 ble det tegnet en skisse for en slik opprustning, og siden er det kommet i stand en samarbeidsavtale mellom Hamar kommune og museet, som begge bevilget penger til hagen. I tillegg skulle en generøs gave til museets venneforening brukes til opprustningen. Innsatsen har gjort det mulig å realisere hagedrømmen.»

Situasjonsplanen er tegnet av Arkadia Landskap. Utgangspunktet er historiske bilder fra den gamle hagen samt datidens hagehistoriske idealer. Les mer om forhistorien og opprustningen av Flagstads hage i kommende utgave av park & anlegg med utgivelse 3. september.