Landskapsarkitekturprisen til Asplan Viak


Glade prisvinnere ved tildelingen under NLAs fagdag i Porsgrunn 6. april: F.v. seksjonssjef for byrom i Bymiljøetaten Cathrine Carlsen, landskapsarkitektene Janicke Ramfjord Egeberg og Lisbet Haug fra Asplan Viak Sandvika og Hanne Marit Mikalsen fra Plankontoret i Rana kommune.

Årets vinner av Landskapsarkitekturprisen 2018 ble prosjektet Deichmans gate / Wilses gate i Oslo.

Det blå-grønne pilotprosjektet er planlagt av Asplan Vika Sandvika i samarbeid med Bymiljøetaten.

Se presentasjon av prosjektet slik det ble omtalt under bygging, i park & anlegg 4/2016.

Sjøfronten i Mo i Rana fikk hedrende omtale. Dette prosjektet er planlagt av Arkitektgruppen CUBUS ved landskapsarkitekt Axel Nitter Sømme i samarbeid med Plankontoret i Rana kommune. Det stedsunderstrekende prosjektet vil bli presentert i park & anlegg ved en seinere anledning.

Asplan Viak AS vant Landskapsarkitekturprisen 2018 for Deichmans gate/Wilses gate.