Lekeplassen ved Fredriksten festning er oppgradert


Halden kommune brukte på forsommeren store deler av de 1,5 millioner kronene i budsjettet avsatt til lekeplasser, til en storstilt oppgradering av lekeplassen ved Kroa på Fredriksten festning. – Lekeplassen ble bygd opp på nytt helt fra grunnen, sier prosjektleder Jan Erik Hansen i avdelingen for vei, park og idrett. – Vi plukket ut festningen fordi denne lekeplassen er så mye brukt.

Lekeplassen inneholder apparater som er tilpasset en bred aldersgruppe, og den er universelt utformet. – Vi ønsker å tilby lekeapparater for flere alderstrinn og legge til rette for at også barn i rullestol har tilgang. Sanden er erstattet med fallunderlag av gummi, sier Hansen.

Etter at vedtaket ble kjent, kom det flere murrende innlegg i lokalavisen. Flere bomiljøer mente at deres lekeplass burde ha vært prioritert, framfor en lekeplass som i vesentlig grad blir brukt av tilreisende. Mange av de offentlige lekeplassene i Halden har behov for oppgradering, og Vei, park og idrett har de seinere årene hatt svært begrensede midler til opprustning. Nå håper kommunens folk at trenden har snudd og at flere lekeplasser vil bli oppgradert i løpet av de kommende årene. – Det vil ta tid, men arbeidet har startet. Vi ønsker attraktive, trygge lekeplasser i Halden kommune, sier prosjektingeniør Jonas Kruse Kjølstad.

Kilde: Halden Arbeiderblad

Foto: Ole Billing Hansen