Lislebyhallen halverte klimautslipp


Renner og regnbed utgjør en del av overvannshandteringen ved flerbrukshallen og skolen.

Lisleby flerbrukshall var det første idrettsanlegget som mottok BAD, PARK og IDRETTs heder som Årets idrettsanlegg – i 2016. Fredrikstad kommune gjennomførte planlegging og bygging av flerbrukshallen som et pilotprosjekt i Framtidens byer, i samarbeid med NAL Eco-box. Prosjektet har høye klimaambisjoner både med hensyn til klimagassutslipp og tilpasninger til framtidig klima.

Har man oppnådd det man ønsket? Et klimagassregnskap satt opp av Lars Tellnes og Anne Rønning ved Østfoldforskning oppsummerer: «Prosjektet har hatt fokus på tilpassing til et våtere klima og krav til 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp over levetiden fra byggematerialer, energi til oppvarming og drift, samt transport av elever, ansatte og brukere av hallen på kveldstid. Reduksjon av klimagassutslippene knyttet til materialbruk og energibruk i drift ble oppnådd med god margin. Derimot ble målet ikke helt nådd for transport i drift isolert sett. Likevel viser resultatene av klimagassberegningene etter to års drift at totalt sett oppnådde man en samlet reduksjon for alle områdene på 51 prosent.»

Les mer om hva som ble oppnådd i prosjektet i park anlegg 7/2018

Foto: Ole Billing Hansen