Lundhs og Beer Sten inngår et nytt samarbeid


De daglige lederne Monica Sander og Thor-Anders Lundh Håkestad er enige om å samarbeide om å utnytte norske steinressurser bedre. Foto: Mette Randem

Formålet er bedre utnyttelse av en stor norsk natursteinressurs. I samarbeidsprosjektet vil Beer Sten i Fredrikstad og Lundhs i Larvik løfte bruken av norsk naturstein. Det er overskuddsmateriale fra Lundhs produksjon av blokker i fire ulike brudd i Larvik-området og ett i Sirevåg som i samarbeid med Beer Sten skal bearbeides til stein til gater, torg og andre uterom.

Tekst: Ole Billing Hansen

Lundhs i Larvik er Nord-Europas største produsent av blokkstein. Firmaet er særlig kjent for sin produksjon av larvikittblokker – Norges nasjonalbergart, som er kjennetegnet av reflekterende krystaller. Bare om lag åtte prosent av de etterspurte larvikittblokkene er av god nok kvalitet for eksport og bearbeiding til blant annet benkeplater og fasadeplater. Vraksteinen, som altså utgjør mer enn ni av ti blokker, er utgangspunkt for den nye foredlingen til landskapsstein. De store overskytende mengdene av larvikitt har betydelig potensial i utemiljøprosjekter, noe enkelt andre virksomheter allerede er i gang med å utnytte.

– Vi ser et stort potensial for larvikitt som landskapsstein både i Norge og i resten av verden. Jeg håper at vi vil se mange uteromsprosjekter i larvikitt både i Norge og andre land framover, sier daglig leder Thor-Anders Lundh Håkestad i Lundhs AS.

Fra ett av Lundhs larvikittbrudd i Vestfold. Arkivfoto: Ole Billing Hansen

I dag blir overskuddsmassene fra larvikittbruddene blant annet brukt til bygging av veier, til kystsikring, og som murblokker og pukk. Til og med støv fra sagingen blir brukt til jordforbedring. Lundhs jobber iherdig med å finne flere bruksområder for overskuddsmassene i steinbruddene.

– Det er vårt ansvar å gjøre det vi kan for å bidra med konkrete tiltak for en bærekraftig utvikling i Norge og verden, sier daglig leder Monica Sander i Beer Sten AS. – Forbruket må ned, og ressurser må utnyttes bedre. Vi skal være et trygt valg og gi råd om gjenbruk, samt redusert og smartere produksjon i bedre kvalitet.

I det nye samarbeidet vil Lundhs være ansvarlig for at råvaren er tilgjengelig i riktig kvalitet og format, mens Beer Sten vil stå for rådgiving og salg til det norske og utenlandske markedet for stein til utomhusprosjekter. Produksjonen vil foregå der det er mest hensiktsmessig, ifølge de samarbeidende virksomhetene: – Prosjektenes størrelse, kompleksitet og prinsipper for bærekraft avgjør hvor man produserer, sier Sander.

Les mer om det nye samarbeidet i park & anlegg 4/2020, som utgis 30. april.