– Middelalderbyen i Oslo bør fullføres


Det moderne Bjørvika i vest møter hovedstadens fortid med vannspeilet og Middelalderparken. Det omtalte riggområdet ligger midt i bildet.

I en kronikk i Aftenposten 3. juni argumenterer Odd Einar Dørum og Petter B. Molaug for at tidligere planer for landskap og grøntområder i Middelalderbyen må gjennomføres. Men dette er bare ett av tre forslag til utnyttelse av et areal som i dag blir benyttet som riggplass. De to andre forslagene innebærer er forlengelse av Barcode-rekken med høye bygninger.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Dørum og Molaug er henholdsvis leder og nestleder i foreningen Middelalder-Oslo. De minner om at staten på 1990-tallet brukte milliarder av kroner for å legge biltrafikken i tunneler, slik at det kunne etableres et vannspeil som viser middelalderens strandlinje og markere en tydelig grense mellom hovedstadens middelalderfortid og nåtidens by. Oslo kommune bevilget 100 millioner kroner til å opparbeide et tidligere sporområde rundt Mariakirkens ruiner til et offentlig grøntområde.

Det er utarbeidet både landskapsplan og framtidsbilder for Oslo Middelalderby, men Dørum og Molaug hevder at myndighetene ser ut til å ha glemt tidligere investeringer og planer. Det er bare Byantikvaren som har lagt fram en plan som følger opp tidligere planer. Etaten går inn for å forlenge vannspeilet og strandlinjen visuelt med et lite vannspeil nord for Bispegata. Det vil markere middelalderbyens havnelinje mot Bjørvika. Sammen med Oslo Ladegård, Middelalderparken og de øvrige restene etter den tids by, vil det kunne bli et område med vann, park, historie og kultur, ikke minst til glede for dagens beboere i Gamlebyen.