Norsk Standard for blå-grønn faktor er ute på høring

Standard Norge melder at den nye standarden for blå-grønn faktor er lagt ut til høring med frist for tilbakemeldinger og kommentarer 29. oktober.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

«Med Norsk Standard for blå-grønn faktor (BGF) vil det bli enklere for kommuner å stille krav om klimatilpasninger i nye byggeprosjekter. I slike prosjekter finnes det et bredt spekter av virkemidler for et sunnere utemiljø og klimatilpasning, men de blir ikke alltid valgt. Blå-grønn faktor skal bidra til at det oftere blir valgt naturbaserte løsninger,» heter det i omtalen av den nye standarden fra Standard Norge.

Overvannshandtering i byggeprosjekt i Trondheim. Arkivfoto fra 2016.

Formålet med den standarden, som har fått betegnelsen NS 3845, er å bidra til bedre håndtering av overvann og bevaring, forbedring og opparbeiding av vegetasjon. Standarden beskriver en beregningsmetode som kan brukes i tidlig detaljplanlegging av et byggeprosjekt. Den inneholder veiledning for å sette et nivå for blå-grønn faktor når det skal utarbeides planer eller en kontrakt. Oppdragsgiver kan sette et spesifikt krav til blå-grønn faktor i prosjektet, eller for eksempel gi føringer for bruk av åpen overvannshåndtering eller løsninger knyttet til vegetasjonsbruk. Arkitekt eller landskapsarkitekt kan bruke slike krav til å planlegge «grønnere» løsninger og uteområder som kan håndtere de forventede klimaendringene.

Tilrettelegging for rekreasjon i Sandnes. Arkivfoto fra 2010.

«I dag foreligger flere versjoner av blå-grønn faktor. For å sikre enhetlig bruk av virkemiddelet, har vår standardiseringskomité i et års tid arbeidet med et forslag til en ny Norsk Standard. Resultatet er standarden NS 3845 for blå-grønn faktor som er tilpasset norsk klima og forhold,» heter det på Standard Norges hjemmeside.
Du finner forslaget til NS 3845 på https://www.standard.no/standarder-pa-horing/.