På besøk i jernstøperiet på Ulefoss


De støpte delene av parkbenkene blir framstilt av smeltet, resirkulert jern som holder ca. 1400 °C. (Bildet viser framstilling av andre støpejernsprodukter.)

Ulefos Jernværk ble grunnlagt allerede i 1657 og er dermed en av Europas eldste eksisterende industribedrifter. Jernverket er nok mest kjent for sin produksjon av ovner, som var hovedprodukt fram til slutten av 1950-tallet ved denne hjørnesteinsbedriften i Nome kommune i Telemark. Etter hvert har produksjonen av såkalt gategods overtatt, og i dag utgjør framstillingen av kumlokk, rister og annet materiell til bruk i og langs gateløp mer enn 95 prosent av virksomheten. De fleste norske bykommuner, og mange utenlandske, vil gjerne ha kumlokk i en design med eget by- eller kommunevåpen. Produktene blir i hovedsak solgt i Skandinavia og Finland.
Ulefos satser nå også på produksjon av uteromsmøblering, blant annet benker, bord og tregruberister. Under et besøk på Ulefos Jernværk onsdag 2. oktober fikk park & anlegg se alle leddene i produksjonen av vanger (sidestykkene) til en av parkbenkmodellene. En bildereportasje fra denne produksjonen kommer i park & anlegg 9/2019. Ulefos vil også ha stand på Park- og Anleggmessen i Lillestrøm 6. og 7. november. Der vil teknisk konsulent Anders Gustavsson vise fram produkter og svare på spørsmål om de kortreiste, norske uteromsmøblene.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen