Natursteinleverandør Beer Sten


Beer Sten AS har et av Europas største lager av bearbeidet naturstein. For å overskue den rikholdige steinansamlingen, må man opp i høyden.

Neste år kan Beer Sten AS se tilbake på 140 års erfaring med granitt til uteanlegg.

– Kundene våre blir stadig mer bevisste på geologisk og estetisk kvalitet, men det er fortsatt litt å gå på, sier Monica Sander, som er femte generasjon i familiebedriften.

Kvalitet – et sammensatt begrep

Beer Sten holder til på Øra i Fredrikstad. Utenfor hovedkontoret viser salgsleder Tor-Bjørnar Olsen og daglig leder Monica Sander fram noe av hva som kan skaffes i bearbeidet naturstein.

Granitt er så mangt, og mye som blir kalt granitt utenlands, har andre egenskaper enn det materialet vi vanligvis forbinder med granitt. Fellestrekket er at det dreier seg om dypbergarter. Den geologiske kvaliteten er altså forskjellig, og da må man forholde seg til viktige måltall som bøyestrekkfasthet og vannabsorpsjon, det vil si hvor stor belastning materialet tåler før det knekker og hvor mye vann det tar opp. Slike måltall skal være fastsatt av akkreditert laboratorium, og her i Europa inngår de som en del av den obligatoriske CE-merkingen. Dersom informasjonen er vanskelig å tolke for kunden, skal steinleverandøren kunne svare utfyllende på spørsmål om kvaliteten, som blant annet har betydning for hvor tykke plater man bør velge til konkrete prosjekter.
Produktets kvalitet henger også sammen med bearbeiding, det vil si nøyaktighet, toleranse for avvik og overflatens beskaffenhet. Det er for eksempel stor forskjell i produktkvalitet mellom kantstein som har sagde endeflater og slike som har hogde flater. – Hogde flater gir atskillig bedre heft når kantsteinen skal settes, sier Tor-Bjørnar Olsen, som legger til at sagde flater bør flammes for å gi større ruhet og bedre heft. – I Kina blir det i større grad brukt saging i steinbruddene, mens India er kjent for å ha en stor andel håndhogde produkter. Det er en fordel, blant annet fordi håndhogd kantstein er mindre utsatt for avskaling ved trafikkbelastning og snøbrøyting.

Utseende og framtoning
Den estetiske eller utseendemessige kvaliteten viser stor variasjon. Granitter kan ha nesten alle nyanser i grått, fra svært lyse til nesten svarte, og det finnes rødlige granitter mange steder i verden, også hos oss. Korningen eller kornstørrelsen i granitten har stor betydning for utseendet og jevnheten i overflaten. Iddefjordsgranitt (jfr. Vigelands skulpturer) er kjent for å være finkornet. Derfor er den svært godt egnet til utforming av skulpturer. Gneiser er bergarter som ofte har årer og annen naturlig variasjon, noe som er etterspurt av dem som ønsker et livlig og markant natursteinspreg.
En annen viktig side ved estetisk kvalitet er bearbeiding av overflaten. Det betyr mye for utseendet om den for eksempel er flammet, finhugget eller grovt pigget, og om den er tilvirket maskinelt eller manuelt.
Kort oppsummert gir kvalitetsforskjeller mange valgmuligheter. Derfor er en nøyaktig og detaljert beskrivelse av det produktet man ønsker, svært viktig. – Vi deltar gjerne så tidlig som mulig i en planleggingsprosess. Vi kan veilede gjennom jungelen av muligheter og gi anbefalinger om hva som vil egne seg godt med hensyn til funksjon og estetikk i ulike sammenhenger, framholder Monica Sander. – Hvilke materialer det er mulig å få tak i, endrer seg stadig. Det er lettere for oss, som utelukkende jobber med stein, å holde oss faglig oppdatert med spisskompetanse. For landskapsarkitekter og landskapsingeniører er stein bare ett av en rekke materialer de må ha kunnskaper om.

Les mer om Beer Sten og firmaets satsing på etisk handel i park & anlegg 4/2018, som utgis 4. mai.