På pirketur til Strømmen og Lillestrøm


Det gamle torget i Lillestrøm er stort, og belegningen av SF-stein i betong og smågatestein i granitt ligger godt, selv etter 30 år.
Snøbrøyting gir ofte skade på natursteindekker. Her er smågatesteinen satt med for store fuger, slik at brøyteredskapen lett tar tak i enkeltsteiner. Når de første steinene har løsnet, vil flere steiner løsne, og uten reparasjon kan skaden fort bli omfattende.

I år som i fjor inviterte park & anlegg anleggsgartnermester Knut A. Thorvaldsen med på befaring til tettsteder nær Oslo. Onsdag 9. mai satte Thorvaldsen og redaktøren kursen nordøstover, til Strømmen og Lillestrøm. Formålet med turen var å se på steinarbeider i veg- og gatemiljøer, slik som kantstein, trafikkøyer, belegninger og renner. Vi fant både gode og dårlige eksempler på steinarbeider. Ettersom befaringen foregikk i vegmiljø etter en snørik vinter, var det lett å påvise skader som skyldes snøbrøyting. Men også andre skader og uheldige løsninger ble påvist. Likevel var helhetsinntrykket slett ikke så galt.

Se bildene og våre kommentarer i park & anlegg 5/2018, som kommer 1. juni.