Nominert til Oslo bys arkitekturpris


Illustrasjon: Asplan Viak

Lakkegata aktivitetspark er en av tre nominerte til Oslo bys arkitekturpris i år. Landskapsarkitektene i Asplan Viak presenterer prosjektet i park & anlegg 8/2020.

Tekst: Ole Billing Hansen

Aktivitetsparken ligger på Sofienberg, ikke langt fra Botanisk hage. «Vi har tegnet Lakkegata aktivitetspark som en fleksibel og dynamisk park. Parken ligger skjermet med skolebyggene og Gråbeingården som en trygg ramme rundt. Her er det lagt til rette for et godt lokalklima, hvor elevene kan leke i gode og trygge omgivelser på tilrettelagte lekeplasser, eller bruke hele plassen aktivt i leken,» skriver landskapsarkitekt Kristine Austad Myklebust i Asplan Viak.

Om prosjektet skriver juryen for arkitekturprisen: «Lakkegata aktivitetspark er en skolegårdsutvidelse som også fungerer som en park for nærmiljøet.» Som det framgår av artikkelen i park & anlegg, kan barn og unge benytte seg av flere aktiviteter i anlegget. Her finnes både et område for skating og andre rullende aktiviteter, klatrevegger, karuseller og balansestativer. Benker og flere sittemuligheter gjør stedet attraktivt for dem som i øyeblikket ikke ønsker å være aktive eller bare vil ha en pause. Juryen konkluderer: «Gangaksen gir en oversiktlig situasjon på en arena som stimulerer sosial og fysisk aktivitet, for barn og voksne.»

De øvrige nominerte er Krydderhagen på Hasle og Munch brygge i Bjørvika. Vinneren blir kåret 15. oktober og får en plakett som blir montert i anlegget. Arkitekten mottar en pengepremie på 50.000 kroner.