Norges idrettshøgskole er straks ferdig renovert

Tre gymsaler med store sidevinduer, lyst treverk og ny parkett inviterer til ballspill og annen aktivitet. Persienner inne i vinduene vil sikre gode lysforhold når lokalene er i bruk.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

BAD, PARK og IDRETT inviterte til førjulstreff 12. desember, få dager før renoveringen av Norges Idrettshøgskole skal være fullført. Noen forsinkelser har ført til utsatt gjenåpning, men 3. januar begynner undervisningen igjen, og da må lokalene stå ferdige, selv om både klargjøring og prøvedrift vil måtte pågå utover våren. Ut ifra det de besøkende fikk se på befaringen, kan både studenter og lærere se fram til å ta i bruk velutstyrte, tidsmessige lokaler.

Fem betongskulpturer med fellesnavnet Locomotion (Wrestling) utført av kunstneren PolyLester er allerede på plass i grøntanlegget rundt Norges idrettshøgskole.

Norges idrettshøgskole disponerer 140 dekar på Sognsvann i Oslo. Bygningsmassen er på 38.000 kvadratmeter, og av dette er 16.000 kvadratmeter rehabilitert til et budsjett på 900 millioner kroner. Behovet for fornyelse har vært stort i mange år, og nå framstår høgskolen som den trolig flotteste campus for idrettsutdanning i hele Europa. Statsbygg er byggherre og har måttet forholde seg til både Riksantikvaren (fredet svømmehall) og Byantikvaren (bygningsfasader på gul liste). Dette har gjort prosjektet nokså komplisert, men nå står svømmehall, gymsal, auditorium og andre undervisningsrom fullt ut modernisert. Rehabiliteringen har gitt større plass for ansatte og studenter, og lokalene er utnyttet atskillig bedre til undervisning og forskning. Undervisningsrommene er utstyrt med dagens teknologi, og alle rom er universelt utformet. Økt studentopptak er planlagt i 2018. Et tidligere uutnyttet volum under bygningen har gitt god plass for oppbevaring av utstyr for friluftsliv.

Et rikt utstyrt treningsrom ønsker studenter og ansatte velkommen til den renoverte idrettshøgskolen på nyåret.

En energibrønnpark skal sørge for at 60 prosent av energibehovet blir dekket av jordvarme. Det er boret 97 hull ned til 300 meter for å hente ut energi ved varmeveksling. Grøntanleggene rundt bygningene vil bli satt i stand kommende sesong. Flere bjørketrær er bevart gjennom prosjektet, og nye vil bli plantet der trær måtte felles. Utendørs utsmykning er allerede på plass i form av betongskulpturer utført av kunstneren PolyLester.