Norske landskapsingeniørers forenings fagdag


Fredag 7. februar inviterte NLI medlemmene til fagdag i Oslo. Temaene varierte fra etablering av blomstereng og insektvennlige beplantninger til fremmedarter i grøntanlegg og digitaliseringstrender i bygg- og anleggsbransjen. Etter interessant faglig påfyll ble årsmøtet gjennomført. Det ble noen utskiftinger i styret, og Astrid Sverresdatter Seeberg ble valgt til ny leder. Styret for kommende år består av følgende (f.v.): Fredrik Fløgstad, Kristine Haugereid, Einar Myhre (nestleder), Astrid S. Seeberg (leder), Zane Rosite og Elisabeth S. Sagedal (studentrepresentanter).

Tekst og foto: Ole Billing Hansen