Norske Naturplanter blir videreført på Sørlandet


Et nytt morplantefelt er etablert på Reiersøl. - Inge har pekt ut de mest aktuelle utvalgene, og disse ble plantet i våres, sier daglig leder May Heggestad ved Reiersøl planteskole.

I 1997 registrerte Inge Fredriksen i Tromøy planteskole varemerket NoNa – kort for Norske Naturplanter. Når den planteinteressert ungplanteprodusenten fra nyttår fullfører prosessen med å overlate produksjonen til gartnerkollegaer i Froland, blir varemerket videreført av Reiersøl planteskole.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Inge Fredriksen har samlet inn og oppformert en rekke viltvoksende planter fra norsk natur. For å skille disse utvalgte klonene og klonblandingene fra det som ellers finnes i markedet, har det vært nyttig å kunne merke dem med en egen betegnelse og logo.

På et idyllisk småbruk på Vegårshei har Inge Fredriksen gjennom årene etablert morplantefelt for mange av de utvalgene han har foretatt. Morplantefeltet vil bli brukt av Reiersøl planteskole inntil de kan begynne å høste stiklinger av sitt eget.

– Jeg kommer ikke til å lukke øynene for planter i naturen, selv om produksjonen av ungplanter blir overlatt til Reiersøl planteskole AS, påpeker Fredriksen. Han ønsker å fortsette å samle inn lovende plantemateriale. I tillegg har han ønske om å fortsette som motivator, konsulent og promotor for norsk plantemateriale, fortsatt under navnet Tromøy planteskole. Men firmanavnet Norske Naturplanter AS og varemerket NoNa er overtatt av og inngår i avtalen med Reiersøl planteskole, hvor Inge Fredriksen nå har en plass i styret.

Hovedkulturene i Reiersøl planteskole har tradisjonelt vært små gran-, furu- og løvtreplanter til skogplanting, men også ungplanter av edelgran til juletreproduksjon har lange tradisjoner i planteskolen i Froland. I nyere tid har planteskolen også hatt produksjon av sedummatter. – De norske naturplantene passer godt inn som en utvidelse av sortimentet vårt, sier daglig leder May Heggestad. – Vi har allerede etablert morplantefelt, satt i gang stiklingsformering og har nå ett år gamle ungplanter i kultur. Med Inge som kunnskapsrik konsulent er jeg sikker på at vi skal få til en god videreføring av den produksjonen som hittil har foregått på Tromøya.

Hele reportasjen fra Agder kommer i en av høstens utgaver av park & anlegg.