Ny generasjon har overtatt i Landskapsentreprenørene


Fra 1. januar overtok Egil Johnsen (43) som daglig leder i Landskapsentreprenørene AS etter sin far Erik Johnsen (73), som etablerte selskapet i 1986.

Egil Johnsen er anleggsgartnertekniker og har siden 1998 vært ansatt i selskapet, i funksjoner som anleggsgartner, anleggsleder, prosjektleder og de siste årene som avdelingsleder ved kontoret i Kristiansand: – Jeg kjenner selvfølgelig selskapet veldig godt, mest fordi jeg har hatt mitt daglige virke her i over 20 år, men også siden bedriften på mange måter er en del av familien, smiler Egil Johnsen. – Min far har siden starten utviklet selskapet gradvis på en offensiv og samtidig forsvarlig måte, og jeg er både ydmyk og stolt over å ta over den daglige ledelsen av et solid og framtidsrettet selskap.
Landskapsentreprenørene har gjennom de siste drøyt tredve årene ekspandert både når
det gjelder antall ansatte, økonomiske resultater og produkter og tjenester. Med en omsetning på rundt 190 millioner kroner i 2019 er Landskapsentreprenørene nå blant de tre-fire største aktørene i bransjen på landsbasis. Selskapet sysselsetter mellom 100 og 130 ansatte, avhengig av sesong og fordelt på avdelingene i Stavanger, Mandal, Kristiansand og Arendal. De ansatte har kompetanse innen gartnerfag, stein- og murarbeid, tømrervirksomhet og tradisjonelle anleggsfag.
– Det er stor aktivitet i bransjen i landsdelen for tiden, og vi skal være med å prege faget og være med der det skjer, sier Egil Johnsen. – Vi har fokus på det grønne skiftet og en stor bevissthet når det gjelder miljø og klima. Dette vil gjenspeile seg i måten vi jobber på, med mer og mer elektrisk verktøy, kjøretøyer og maskiner, men ikke minst i de ferdige anleggene og grøntområdene.
I tillegg til å tegne og produsere miljøer innen hage, park, by- og boligomgivelser har selskapet en egen tømreravdeling som renoverer og bygger diverse bygg. Det har også en egen avdeling med spesialkompetanse, samt maskiner og utstyr til å bygge sjørelaterte anlegg som brygger, hytter og miljøer i skjærgården. – Fra å være en lokal aktør på Sørlandet har Landskapsentreprenørene nå en geografisk struktur og muskler til å ta på seg oppdrag i hele Sør-Norge, sier den nye daglige lederen.

Foto: Privat