Nyvalgt styre i Norsk Trepleieforum


Under årsmøtet i Norsk Trepleieforum 5. mars i Oslo ble det noen utskiftinger i styret, men Tørres Rasmussen fortsetter som leder. Følgende fikk tillitsverv i organisasjonen (f.v.): Kathrine Tysnes Haldorsen, Jan Kjetil Howden, Andreas Løvold, David Lilenes Megnhoff (vara), Tore Næss, Christian Langvad (vara), Stine Løvstad og Tørres Rasmussen. Douglas Baylin var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Ole Billing Hansen