Olav Ødegård runder 100 år i dag – park & anlegg gratulerer

Det er ikke hver dag grøntanleggssektoren opplever å ha en hundreåring blant oss. Men i dag skjer det: Olav Ødegård runder 100 år. park & anlegg stiller seg i gratulantenes rekker.

Følgende melding er sendt til NTB fra familien:

Olav Ødegård ble født på Grindvoll på Hadeland 13. mai 1920, som den fjerde i rekken av åtte barn i familien. Han gikk på hagebruksskole i 1938-40 og ble ansatt som gartnerkonsulent i Oslo Bolig- og Sparelag (OBOS) i 1950. Han bygde opp og ledet utomhus-avdelingen i OBOS fram til 1987 da han gikk av med pensjon. Titusener av trær i Oslos nye drabantbyer ble plantet under hans ledelse. Etter 37 års virke ble Ødegård tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Som pensjonist har han i mange år hatt stor glede av hagearbeid og friluftsliv. Han liker å lese dikt og de daglige aviser. Fortsatt etter passerte 90 år gikk han lange skiturer. I dag nøyer han seg med kortere spaserturer, sammen med sin ektefelle gjennom mer enn 66 år, Anne Marie. 100-årsdagen vil bli feiret sammen med familien, inkludert barn, barnebarn og oldebarn, når forholdene tillater det.

Per Olav Ødegård

Arkivfoto fra 2006: Dag Eivind Gangås

Seniorklubben gratulerer!

Olav Ødegårds virke i OBOS har vært av stor betydning og til beste for drabantby-utviklingen i Oslo. Han bygde opp og ledet en utomhus-avdeling som ivaretok grøntanleggenes betydning for beboerne – fra tidlig prosjekteringsfase, gjennom bygge- og anleggsperioden og fram til innflytting. Innsatsen gjaldt også oppfølgende drift og vedlikehold samt nødvendig renovering av utomhusanleggene. Han var spesielt opptatt av å ta vare på jordmasser og matjord og lagre jorda i depot før entreprenørene kom i gang med utbyggingen. Dette var jord som det var stort behov for til grøntanleggene. Som fagkyndig gartner var han også opptatt av at det skulle være kompetente anleggsgartnerfirmaer som skulle utføre OBOS-anleggene. Han var en pådriver for at utomhusanleggene med veier, plasser, gressarealer og beplantning skulle stå ferdig opparbeidet – før innflytting.

Olav Ødegård nyter stor respekt og har høy status generelt – og spesielt i grøntanleggsbransjen. Han var aktiv i stiftelsen av Seniorklubben i NAML (den gang Norsk Anleggsgartnermesterlag). Dette skjedde i 1987, og Olav har vært mangeårig styremedlem og sekretær. Det ble orden i sakene fra dag én! Vi har også hatt stor glede av hans dikteriske åre og evnen til både å skrive og deklamere. Hans prologer til NAMLs 50- og 75-årsjubileer er glimrende historiefortelling som på beste vis summerer erfaringer og betraktninger han gjorde seg i sitt mangeårige virke for anleggsgartnerfaget.

Med gratulasjoner og takk fra alle vennekollegaer i Seniorklubben – NAML.
Knut A. Thorvaldsen