Olivin – et grønt innslag i uterommene


Olivinsand er her brukt som underlag under kunst- og lekeinstallasjon i Bergen. Foto: Ole Billing Hansen

Tekst: Ole Billing Hansen

Olivin er et steinmateriale med en rekke gode egenskaper. Det blir utvunnet både her i landet og i en rekke andre land. En av de største produsentene på verdensbasis er Sibelco Nordic, tidligere North Cape Minerals. Niklas Petersson, som var markedsdirektør for idrett, miljø og spesielle anvendelsesområder i Sibelco Nordic opplyste for noen år siden at firmaet ikke har særlig omfattende erfaring med olivin til grøntanleggsformål. Her i landet har imidlertid produktet vært prøvd ut på greenene på 9-hullsgolfbanen i Vanylven, for øvrig en bane som er kåret til en av Vestlandets beste. De stabile egenskapene til olivin gjør at jordstrukturen blir svært god. I tillegg styrker avgitt magnesium rotsystemet og gir graset fin grønnfarge.

Blandingsmineralet olivin kan variere i farge, men grønn olivin er mest etterspurt. Foto: http://www.hpwt.de/Mineralien/Olivin.jpg

Olivin frigjør næringsstoffer som magnesium og jern over lang tid og fungerer dermed som gjødsel med langtidseffekt for disse stoffene. Mineralet fanger dessuten opp CO2 bundet som karbonat, binder tungmetaller og stabiliserer pH. Olivin bidrar følgelig både til å gjødsle vegetasjonen og til å rense overflatevann. Knust olivin ble for eksempel brukt til å rense skytefeltet på Hjerkinn for tungmetaller da Forsvarets anlegg på Dovre skulle tilbakeføres til natur. Samme materiale bør kunne brukes som et miljøriktig settelag der en legger permeabelt, fast dekke. Slike dekker er aktuelle for å bøte på problemene med stor overflateavrenning fra dagens faste dekker. Finknust olivin har potensial til binding og lagring av CO2 i industriell virksomhet, men ifølge doktorgradsarbeidet til Tove Anette Haug ved Institutt for energiteknikk på Kjeller (mars 2010) er ikke denne teknikken kommersielt aktuell i dag på grunn av høye energikostnader.

Ifølge Store norske leksikon er olivin (Mg,Fe)2SiO4 et blandingsmineral sammensatt av forsteritt (Mg2SiO4) og fayalitt (Fe2SiO4). Forsteritt er som oftest den dominerende bestanddelen i olivin, som har fått navn etter mineralkrystallenes olivengrønne farge, men mineralet kan også være mer brunlig. Klare, grønne varianter av olivin er verdifulle edelsteiner, som krysolitt og peridot. Olivinstein (dunitt), som består av nesten ren, jernfattig olivin, blir brutt fra forekomster i Nordfjord og flere steder på Sunnmøre. Sibelco Nordic eksporterer årlig om lag tre millioner tonn olivin fra anlegget i Åheim. Dette blir først og fremst brukt som formsand i støperier og til framstilling av ildfaste materialer. Olivin er for øvrig et viktig mineral i meteoritter, og det utgjør en vesentlig del av bergarter på Månen.