Park- og Anleggmessen 2020 er avlyst


Slik blir det IKKE i år. Park- og Anleggmessen 2020 er avlyst. Arkivfoto fra 2018. Ole Billing Hansen

Av en pressemelding fra Norges Varemesse mandag 28. september framgår det at årets messe er besluttet avlyst. Det blir ingen messe 25. og 26. november.

Norges Varemesse skriver i pressemeldingen: «Vi har i det lengste jobbet for at vi skulle klare å gjennomføre en trygg messe for både utstillere og besøkende i høst. Men vi vurderer nå at smittefaren i samfunnet fortsatt vil være betydelig framover. Vi vet at mange så fram til å stille ut på messen, vise fram produktnyheter og møte kunder etter flere måneder med unntakstilstand. Til tross for at vi har lagt til rette for godt smittevern og en trygg gjennomføring av arrangementet, ser vi oss nødt til å avlyse. Vi har snakket med samtlige påmeldte utstillere de siste dagene. Flertallet sier de ønsker at vi avlyser arrangementet. Av hensyn til deres tid og eventuelle utlegg i forbindelse med planlegging av messedeltagelse, tar vi beslutningen om avlysing allerede nå.»

I park & anlegg 8/2020 inviterer messeledelsen til et trygt arrangement, etter at Norges Varemesse hadde sett an situasjonen rett over sommerferien og funnet at smittesituasjonen ikke så alvorlig ut. Arrangøren hadde lagt opp til omfattende smitteverntiltak. Men med økende smitte i samfunnet er det forståelig at usikkerheten øker. Det gjelder både blant utstillere og potensielle besøkende. Park- og Anleggmessen skulle være den eneste messen i regi av Norges Varemesse siden mars i år – alt annet har vært avlyst. Men slik gikk det altså ikke. Beslutningen ble tatt et par dager etter at park & anlegg 8/2020 hadde gått til trykk. Artikkelen må nå beklageligvis gå inn i kategorien «fake news»…

Varemessen avslutter pressemeldingen optimistisk: «Vi kommer til å satse stort på neste års Park- og Anleggsmesse, som blir 4. og 5. november 2021.»