Per Anker Pedersen ble tildelt Plantearvenprisen


Seniorrådgiver Bell Batta Bjørnstad i Landbruks- og matdepartementet sto for utdeling av prisen til Per Anker Pedersen via internett, med stedlig assistanse av fagleder i Norsk genressurssenter Nina Sæther. Foto: Kjersti Kildahl, NIBIO

Under et todagers seminar 23. og 24. september i regi av Norsk genressurssenter og NMBU ble førsteamanuensis Per Anker Pedersen tildelt Plantearvenprisen for 2020.

Tekst: Ole Billing Hansen

Plantearvenprisen blir delt ut av Norsk genressurssenter ved NIBIO til personer, institusjoner eller organisasjoner som har gjort en særlig innsats for bevaring og bruk av genetisk plantemangfold. Genressursenteret har gitt en fyldig begrunnelse for tildelingen.

De omfattende samlingene av norske og innførte planteslag på Campus Ås – Norges landskapslaboratorium NMBU – har gitt et verdifullt utgangspunkt for utvalgsarbeidet. Prisvinneren understreker at mye av hans arbeid bygger på innsamlinger foretatt av tidligere kollegaer innen Grøntmiljø-gruppa ved Institutt for landskapsarkitektur. Foto: Ole Billing Hansen

Her heter det blant annet: «Plantearvenprisen for 2020 tildeles Per Anker Pedersen, førsteamanuensis ved NMBU, for hans mangeårige engasjement for utvalgsarbeid innen grøntanleggsplanter. Vi vil spesielt framheve Per Ankers arbeid for økt bruk av planter fra norsk flora for utprøving og demonstrasjon til bruk i grøntanlegg. Et viktig mål for arbeidet har vært å øke mangfoldet av arter og kultivarer i grøntanlegg, både for en variert opplevelse og for å redusere sårbarheten for angrep av sykdommer og skadedyr.»

Per Anker Pedersen har blant annet formidlet resultatene fra Treforsøksparken og de øvrige plantesamlingene ved en rekke inspirerende omvisninger for studenter, fagfolk innen grøntanleggsbransjen og andre interesserte. park & anleggs lesere har også nytt godt av formidlingen ved flere publiserte artikler i fagbladet, der resultatene er presentert i tekst, bilder og oversiktlige tabeller.

Prisen er et PLANTEARVEN-trykk laget av Ås-kunstneren Otto Østenstad. park & anlegg gratulerer med en vel fortjent pris!