Perimetersikringen rundt Slottet og Slottsparken er i gang


Slottsbakken vil få heve- og senkepullerter.

Etter terrorhendelsene 22. juli 2011 ble sikringsbehovet for de kongelige eiendommene i Oslo sentrum kartlagt, men det har tatt ni år før arbeidet har kommet i gang. Nå blir det oppført et logistikkbygg nær stallene, og gravearbeidene i forbindelse med montering av pullerter rundt parken er godt i gang langs Parkveien.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Logistikkbygget i utkanten av parken vil bli den nye adressen for all varelevering til Slottet. Annen trafikk vil bli ledet opp Slottsbakken, det vil si forlengelsen av Karl Johans gate. Her blir det heve- og senkepullerter som vaktmannskapene kan styre.

Dronningparken er allerede sikret mot at tunge kjøretøyer kan ta seg helt inn mot Slottet.

Dronningparken, den delen av Slottsparken som ligger mot Henrik Ibsens gate, er allerede sikret, dels ved et eldre, to meter høyt at gjerde og dels ved et nytt gjerde som står på et hevet granittfundament. Resten av den store parken vil bli rammet inn av pullerter som ut ifra modellen å dømme, er utformet med tanke på at de skal sikre en park fra 1850-tallet.

Sikkerhetssjef Lars Ivar Frøystad ved Det kongelige Hoff forsikrer overfor NRK at publikum fortsatt vil ha adgang til parkområdet. Perimetersikringen skal hindre at tunge kjøretøyer kan ta seg helt fram til slottsbygningen. – Terrorsikringen skal sikre de historiske bygningene, parken og ikke minst publikum som besøker Slottsparken, sier sikkerhetssjefen.

Kilde: nrk.no 11. juni

Det pågår gravearbeider for å støpe fundament for pullerter langs Parkveien.