To rundkjøringer med nyplantet staudemiks


Rundkjøringene er nyplantet og har høstpreg i september, men i kommende vekstsesong vil de forhåpentligvis framstå fargerike og frodige.

Ved Østfold sykehus Kalnes i Sarpsborg kommune har Mesta nylig skiftet ut jord og planter i to rundkjøringer der beplantningen hittil ikke har svart til forventningene. Gartner Margrethe Brynem har tegnet de nye anleggene og satser på middels høye, blomstrende stauder i midten og lavere stauder og kortvokst prydgras utover mot kantene.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Rundkjøringer er sterkt påvirket av omgivelsene og utsatt for miljøbelastninger. Det spesielle for Kalnes-rundkjøringene er at det så ofte passerer ambulanser under utrykning gjennom dem. Det krever gode siktforhold, og valg av planteslag er spesielt viktig her.

De to rundkjøringene ved Kalnes er en del av det omfattende systemet av avkjørsler og kryss ved Østfold-sykehuset, som ble offisielt åpnet høsten 2015. Hver rundkjøring har et sirkelrundt plantefelt på 380 kvadratmeter, det vil si at de er 22 meter i diameter. All jorda på stedet ble sjaktet ut og fjernet ned til én meter, og det ble tilkjørt ugrasfri, kompostbasert jord fra Oslo. I hver rundkjøring er det plantet 3000 stauder, og tanken er at disse i løpet av et par år skal etablere seg så bra at de dekker jorda godt.

Margrethe Brynem i Mesta har utarbeidet planteplanen og stått for arbeidet med tilplanting av de to rundkjøringene.

Planteplanen er utarbeidet av Margrethe Brynem med innspill fra Philip Ihrsén. Plantene er plassert tilsynelatende tilfeldig innen sin del av rundkjøringen, men i virkeligheten er plasseringen nøye planlagt. Hvert slag er plantet i grupper av tre med 30 cm avstand til alle sider, med unntak av solhatt, som er plassert mer spredt. Fargepaletten hos de blomstrende artene går i rødlilla og (lys) fiolett. Innerst i rundkjøringen er det plantet en blanding av kirgisløk (Allium aflatunense ‘Purple Sensation’) og solhatt (Echinacea purpurea). Disse blir middels høye, mens en blanding av de lavere staudene Nepeta ‘Walkers Low’ (Faassenii-gruppen), Calamintha nepeta og Sesleria autumnalis vil dekke arealene utover mot sidene.

Tema for park & anleggs utgave 8/2022 er Beplantning og vegetasjon. Les mer om rundkjøringene på Kalnes i utgaven som utgis 7. oktober.