Prosjekt Villstaude: Vill med vilje


Prestekrage (Leucanthemum vulgare) i eng. Foto: Eva Kleffelgård

«I villere, mer naturlige anlegg bruker vi naturen som lærebok», skriver gartner og hagedesigner Eva Kleffelgård i den andre artikkelen om NGF-prosjektet Villstaude.

«Ved å planlegge landskapet med fargeglade planter som blir bundet sammen med egnede gressarter, skaper vi spennende, naturlige landskap i flyt. I vår ville natur har vi planter som foretrekker egne voksesteder, akkurat slik som for eksempel prærieplanter i slektene Echinacea eller Rudbeckia gjør. Ved å ta våre ville planter i bruk i større omfang, kan vi skape robuste anlegg, tilpasset sitt voksested.»

Busker, gras og blomstrende stauder langs bekkeløp. Foto: Eva Kleffelgård

Kleffelgård beskriver hvordan villflora kan tas i bruk i grøntanlegg med ulike vekstbetingelser, enten det er nær naturområder eller i anlegg som krever mer skjøtsel – ved bekkeløp eller på tørreng. I tekst og bilder gir hun eksempler på hvordan viltvoksende stauder kan berike omgivelsene, både for mennesker og dyreliv.

Les mer om bruk av villstauder i park & anlegg 3/2021, som utgis 26. mars.