Når regnbed funker


Regnbed er mye billigere enn konvensjonell overvannshåndtering. (Foto: Kirstine Laukli)

Forrige helgs kraftige nedbør viser at de nye regnbedene langs nye fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen gjør den jobben de skal, skriver Statens vegvesen på sine nettsider. 

Regnbed er et viktig tiltak mot flom og oversvømmelser. Regnvannet som ikke renner direkte ned i avløpsnettet under vegen, ledes via de spesielle kjeftslukene ut i åpne, beplantede regnbed på utsiden av vegen.

–Den viktigste grunnen til å bygge regnbed i stedet for å føre vannet i rør under bakken, er at det øker kapasiteten til å ta imot overvann. Med de klimaendringene vi står overfor, er dette et viktig tiltak, sier landskapsarkitekt Kirstine Laukli i Statens vegvesen. Les resten av saken her.