Rehabilitering av grasflater


Det var tett med kjørespor i graset på friområdet Strandpromenaden på Lillehammer. Foto 14. oktober 2019: Trond Knapp Haraldsen

Hva kan gjøres med et grøntareal som oversvømmes av vann ved ekstremnedbør og er fullt av hjulspor etter festivalaktivitet? Dette var utgangspunktet da Lillehammer kommune tok kontakt med NIBIO om situasjonen på Strandpromenaden.

I park & anlegg 10/2021 skriver seniorforsker Trond Knapp Haraldsen hos Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i Ås og anleggsgartnermester Jostein Barlund i firmaet Jens Barlund AS anleggsgartner på Lillehammer om løsningen på problemene. Resultatet var rask etablering av ny, vekstkraftig plen. Forfatterne påpeker at det gode resultatet viser betydningen av et godt samarbeid mellom konsulent og utførende anleggsgartner for å oppnå best mulig løsning.

«Framfor å fjerne jorda som ikke fungerte og erstatte den med egnet jord, ble det valgt en løsning der vi tok sikte på å foredle jorda med tilførsel av egnet sand. Slik kunne vi oppnå passende moldinnhold og kornfordeling», skriver Haraldsen og Barlund.

Jevn, vekstkraftig plen uten stående vann på det rehabiliterte området av Strandpromenaden etter nedbørsperioden. Foto 4. oktober 2021: Trond Knapp Haraldsen

I utgangspunktet beskrev NIBIO å lage blandinger av det opprinnelige topplaget og sand, og produsere ferdig jordblanding på stedet med et mobilt jordproduksjonsverk. Men anleggsgartnermester Barlund foreslo enn annen løsning, som fikk tilslutning fra NIBIO. Forslaget innebar å legge ut sanden i en lagtykkelse tilpasset tykkelsen på den eksisterende anleggsjorda. Ettersom kommunen allerede hadde kartlagt de ulike lagtykkelsene og man supplerte med stikkprøver på stedet, kunne anleggsgartneren legge ut omtrent lik mengde sand som mengden utlagt anleggsjord.

«Etter at sanden var lagt ut, ble det brukt en dyptvirkende jordfreser. Denne blandet den utlagte sanden med den svært moldrike anleggsjorda», heter det i artikkelen. Egenskapene til den nye jordblandingen fikk testet seg grundig etter at grasdekket var godt etablert gjennom sommeren: I månedsskiftet september/oktober falt det mer enn 90 mm regn på Lillehammer. Under en befaring kort tid etter regnværet ble konklusjonen: Det sto ikke vann noe sted der det var gjennomført tiltak. Grasflaten hadde også god bæreevne, og det var ingen problemer med å gå tørrskodd over feltet.

Les hele historien i park & anlegg 10/2021 med utgivelse 10. desember.