Sætreparken – fra utskjelt til populær park


Barnas kunstpaviljong er en viktig del av den rehabiliterte Sætrepaken i Ytre Arna. Den er bygd av impregnerte limtrebjelker etter fyrstikkhusprinsippet.

En fordums staspark har etter lang tids forfall gjenoppstått som «Bergens vakreste park» tilpasset dagens krav med hensyn til innhold og bruk.

Landskapsarkitekt MNLA Johan Abrahamsson i Norconsult forteller historien om den omfattende rehabiliteringen av Sætreparken i park & anlegg 8/2018:

«På 1930-tallet ble Sætreparken, som et ledd i samfunnsbyggingen, etablert for å gi beboerne i Ytre Arna et offentlig grøntområde. Under tekstilfabrikkens storhetstid var parken flittig brukt og et populært møtested for så vel søndagsflanerende arbeidere som bygdens barn og unge. Anlegget var utformet som en praktpark i liten skala, med prydplen, raket grus og roser i velstelte bed. Alt var omkranset av en klipt bøkehekk og i tillegg velsignet med noen av de bedre sol- og utsiktsforhold man finner i Ytre Arna.
Planleggingen av rehabiliteringen begynte i 2015 etter initiativ fra Bergen kommune. Da var det lite som minnet om den opprinnelige prakten i Sætreparken. Utgangspunktet lignet mer en parkruin, og den tidligere stasparken var nå blitt til en skrinn gressbakke omkranset av tett og høy vegetasjon.»

Les hele historien om rehabiliteringen i kommende utgave av park & anlegg som kommer 28. september.