Samfunnskontrakten ble fornyet


Anleggsgartnerelever og representanter for Gjennestad videregående skole og de seks lærebedriftene møttes til signering av samfunnskontrakten 9. september.

Onsdag 9. september var dagen for fornyelse av samfunnskontrakten som garanterer læreplass for avgangselevene fra anleggsgartnerfaget ved Gjennestad videregående skole ved én av seks anleggsgartnerbedrifter i Vestfold. Garantien gjelder når elevene oppfyller visse krav til lite fravær, karakter i sentrale fag og gjennomført utplassering i bedrift mens de går på skolen.

JobbUte.no markedsfører anleggsgartnerfaget.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Representanter for Gjennestad vgs og de seks bedriftene møttes til signering av samfunnskontrakten og enkel servering denne onsdagen. Ved første gangs signering 14. november 2017 deltok fire bedrifter. Det er gledelig at lærlingene nå får seks ulike bedrifter som stiller med læreplass, i alfabetisk orden: Anleggsgartner Øst, Grøteig AS, Håkonsen & Sukke, Pedersen landskap, Steen & Lund og Strandman.

Representanter for opplæringskontorene SOA og OKAB bevitnet signeringen.