Setting av gatesteinsbelegg i buemønster

park & anlegg opplevde tilløp til en faglig diskusjon blant anleggsgartnere etter at vi i utgave 9/2020 trykte et bilde av anleggsgartnerlærlinger som fikk undervisning i setting av gatestein i buemønster. I en artikkel i kommende utgave av fagbladet beskriver anleggsgartnermester Knut A. Thorvaldsen og landskapsarkitektstudent Astrid Steine Børve hos Svein Boasson AS hvordan setting av brostein/gatestein i bue tradisjonelt er blitt utført.

Gatesteinarbeidet blir utført på utsiden av buen, og en håndlanger sørger for hele tiden å forsyne steinleggerne med ny stein, som blir midlertidig lagret på allerede lagt stein. En snor går gjennom hjertesteinen. Foto: Svein Boasson AS

Forfatterne beskriver kort bakgrunnen for gatestein i buemønster: «Fra tidlig middelalder ble kuppelsteinsbelegg, det vil si rund, ofte elveslipt stein, benyttet istedenfor tredekke. På 1700- og 1800-tallet ble kuppelstein byttet ut med brostein; stein som var enkel å kløyve og produsert spesielt for bruk i steinbelegg. Småstein ble satt i buemønster allerede i 1885 i Østerrike og Tyskland. Leggemetoden kom til Bergen, Oslo og Trondheim tidlig på 1900-tallet. Fra 1920-30 ble smågatestein i buemønster benyttet i stort omfang som dekke på sentrale veier og gater her i landet.»

Forfatterne går deretter gjennom hovedpunktene; for- og grunnarbeider, krav ved utførelse, arbeidsutstyr og verktøy, samt terminologien som brukes for buemønster. Til slutt blir prosessen beskrevet i detalj i 17 punkter.

Dette er blitt en veiledning vi tror vil være til nytte både for rutinerte steinarbeidere og nybegynnere i faget. park & anlegg 10/2021 blir utgitt 9. desember.