Statsbygg overrakte nøklene til NMBU og Veterinærinstituttet i dag


Uraksen er den sentrale delen av den nye parken. Foto: Ole Billing Hansen

Etter en stor milliardinvestering og mange års innsats kunne Statsbygg i dag overlevere en omfattende bygningsmasse med topp moderne undervisnings- og forskningslokaler for veterinærmedisin til universitet og forskningsinstitutt på Campus Ås. Overrekkelsen innebærer også at parkområdet på campus er utvidet med hele 160 dekar. Dette er den største parken Statsbygg noen gang har hatt ansvaret for å anlegge.

Mens vi venter på dronningen og hennes følge… Foto: Ole Billing Hansen

Til nøkkeloverrekkelsen hadde Statsbygg invitert HM dronning Sonja, og hele tre statsråder holdt tale – ministerne for mat og landbruk, for fiskeri og sjømat og for forskning og høyere utdanning. Rektor Curt Rice ved NMBU og adm. direktør Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet takket for de nye fasilitetene, som trolig er de mest moderne i hele Europa. Direktør Svein Bjørkås i KORO orienterte kort om den kunstneriske utsmykningen innendørs og i det nye parkområdet – et betydelig tilskudd til kunsten som allerede finnes ved institusjonene i Ås.

park & anlegg 8/2021 bringer et intervju med landskapsarkitekt Hege Gultvedt i Statsbygg. Hun har vært en sentral ressursperson i det vellykkede parkprosjektet, som kombinerer et moderne uttrykk og miljøtiltak som overvannshandtering med et vesentlig tilskudd til planteundervisningen ved NMBU. Koordineringen med landskapsarkitektene i LINK landskap, de byggeansvarlige og entreprenørfellesskapet Isachsen og Steen & Lund har vært spennende. I tillegg har Statsbygg denne gangen gjennomført et prosjekt på et sted med en rekke fagpersoner i form av professorer og annet meningssterkt undervisningspersonale ved instituttene.

Under arrangementet var det sanginnslag, og de inviterte ble traktert med lunsj. Dronningen med følge fikk en omvisning både i parken og i de nye lokalene.