Trebeskyttere og tregruberister til mer skade enn gagn?

«Ingen installasjoner i tilknytning til trær er vel mer velment, men likevel så misforstått som det som i kataloger og spesifikasjoner går under artikkel-betegnelsen «trebeskyttere» og «tregruberister», skriver arborist Erik Solfjeld i park & anlegg 2/2023. «Det finnes knapt en eneste by i det ganske land som ikke kan framvise et bredt utvalg av de mest skremmende torturredskaper, som snarere skader enn beskytter trærne. Dyre er de også.»

Solfjeld påpeker at det sikkert ikke er noen enkel oppgave å beskytte trær mot mekaniske skader i bymiljø, men han tror at mange av løsningene som finnes, «avslører en totalt manglende forståelse for hvordan (og at) trær vokser og utvikler seg». Han beskriver det som et fellesfaglig kunnskapshull om trærs biologi og at «det haster med å få tettet hullet, slik at ødeleggelsene en gang kan ta slutt.»

Trang «trebeskytter» har allerede gitt varige skader på stammen. Foto: Erik Solfjeld

Solfjeld utfordrer læringsmiljøene for anleggsgartnere, landskapsingeniører og landskapsarkitekter spesielt «til å ta ansvar for at tregruberister og trebeskyttere med en utforming som skader mer enn å beskytte, blir faset ut til fordel for nye, innovative løsninger med god funksjonalitet.»

Arboristens konklusjon er: «Det kan ikke lenger forsvares at det blir brukt mer penger på å få på plass destruktive installasjoner rundt trær, enn hva innkjøp av et stor tre og plantearbeidet koster til sammen.»

Les hele artikkelen i park & anlegg 2/2023 som har tema Trær og trepleie. Utgivelsesdato er 3. mars.