Ubearbeidet naturstein i grøntanlegg


Ubearbeidet naturstein i blomsterbed i kombinasjon med støttesteiner og dobbel steinmur.

Siden mennesker begynte med jordbruk og husdyrhold har det å lø med naturstein vært et tema. Fra tidenes morgen har vi brukt naturstein til å lø murer, inngjerdinger og lune uterom. «Hvordan kan de tradisjonelle murene av ubearbeidet naturstein inspirere oss i grøntanleggsbransjen i dag?», spør landskapsingeniørstudent Thomas Nygård i park & anlegg 8/2018.

«Det å lø murer med ubearbeidet naturstein var et enormt krevende arbeid som krevde dyktighet og erfaring – nærmest en kunst. Slik er det fortsatt den dag i dag. Forskjellen er at vi nå har maskiner og utstyr til å utføre dette arbeidet på en måte som var utenkelig for bare 100 år siden. Med dagens maskinutrustning kan vi bevege steinene nærmest som småstein og plassere dem én for én. Den største kunsten med ubearbeidet naturstein kontra kilt eller saget stein er puslespillet, med tusen puslebiter som alle har en spesiell form skal innpasses i muren. Steinen skal ikke være for stor, og den skal heller ikke være for liten. Du skal klare å variere mellom store og små steiner, og ingen stein er helt lik.»