FAGUS har fått ny logo


 

Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren (FAGUS) har hatt den samme logoen siden landskapsarkitektstudent Sigrid Topsøe-Strøm Gilleberg vant konkurransen om utforming vinteren 2002/2003 (se p&a 1/2003). FAGUS-logoen har bestått av en del av et stilisert bøkeblad.

– I forbindelse med omlegging av nettsiden til FAGUS er det utarbeidet ny logo, sier daglig leder Maria Fall. – Den gamle logoen har vært et flott kjennemerke for FAGUS siden starten, så målet var å videreføre elementer fra denne, samtidig som det var et ønske at ny logo skulle tydeliggjøre organisasjonen ytterligere. Bladet i den nye logoen, med sitt kart over uterom, viser til FAGUS’ målsetning om å bidra med løsninger for å fremme gode grønne anlegg. Den representerer også organisasjonens kjernevirksomhet: Nettverksbygging, kunnskapsgenerering og kunnskapsspredning, der FAGUS står som naturlig midtpunkt.

Den nye logoen er utarbeidet av 07 Media og vil etter hvert erstatte den gamle på materiale utarbeidet og utsendt fra utviklingssenteret.