To nye fagarbeidere i idrettsanleggsfaget


I Norge finnes det mange store idrettsanlegg, og det bygges stadig nye. Men det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft som kan drifte og vedlikeholde nye og eksisterende idrettsanlegg. Det har Bymiljøetaten i Oslo gjort noe med. Idrettsavdelingen startet for drøye to år siden en satsing med praksiskandidatutdanning i idrettsanleggsfaget. Den har allerede rukket å utdanne to nye fagarbeidere!

Bymiljøetaten i Oslo forvalter fellesarealer som gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg, marka og indre Oslofjord. Etaten har også ansvar for luft, støy, vann og jord. Med det mål å gjøre Oslo til en trygg, vakker, miljøvennlig og ikke minst sporty by, tilbød etaten sine ansatte ved Idrettsavdelingen videreutdanning i form av «nettstudiet i idrettsanleggsfaget» hos SOA. Etter 27 innsendingsoppgaver, bestått teorieksamen, oppfylt praksiskrav og bestått fagprøve var Ola Kjos den første som fikk formalisert sin kompetanse i form av et fagbrev. Ola jobber nå som fagansvarlig ved Idrettsavdelingen i Bymiljøetaten.

Med et fagbrev i Idrettsanleggsfaget har man et solid grunnlag og mulighet for jobb i offentlige eller private idrettsanlegg, som for eksempel bade- og svømmeanlegg, idrettshaller og spesialhaller, stadionanlegg for fotball og friidrett, kunstisanlegg både ute og inne, slalåmbakker, grasbaner, grusbaner og garderobeanlegg. Driftsoperatørens ansvarsområde er knyttet til drift og vedlikehold av anlegg for idretts- og fritidsaktiviteter. I den daglige driften inngår også vedlikehold av tekniske anlegg, sikkerhet, service og brukervennlighet, og godt tilrettelagte idrettsanlegg for et mangfold av brukergrupper!

Tidlig i mai var det Magnus Jacobsson som skulle opp til sin fagprøve. Magnus jobber i Bymiljøetatens idrettsavdeling og er til daglig bestyrer i en rekke bad, deriblant Frognerbadet. Ved siden av praksis internt i Idrettsavdelingen har han også fulgt SOAs nettstudium som forberedelse til teorieksamen. Gjennom sin tid som praksiskandidat har han fått bred kunnskap innen drift av idrettsanlegg og har jobbet i driften på Frogner stadion med kunstis om vinteren og kunstgress om sommeren. Han har i tillegg også fått opplæring i ski- og hoppanlegg i Holmenkollen og gressbanedrift, blant annet ved Bislett stadion.

Magnus ble under sin fagprøve blant annet testet i kunstisanlegg og ismaskin, oppmerking av håndball-, spyd- og sleggebane, prinsipper for løpebane, vedlikehold av kunstgressbane og utstyr, planlegging av NM på skøyter på Frogner stadion med forberedelse, gjennomføring og etterarbeid, samt drift av badeanlegg.

Vi kan meddele at Magnus besto sin fagprøve. Han kan med rette kalle seg driftsoperatør idrettsanlegg! Med et fagbrev i hånden kan Magnus og vi andre glede oss til en ny sesong ved byens flotte badeanlegg.