Vea skifter navn


Fra 1. januar skifter fagskolen på Vea navn, fra Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører til Norges grønne fagskole – Vea. Navneskiftet gjenspeiler det utvidete spekteret av studier skolen nå tilbyr.

– Vi skal fortsatt utdanne blomsterdekoratører, men vi tilbyr allerede mange andre utdanninger innen grønne fag, og forhåpentligvis blir det flere, sier rektor Stein Aarskog. I forbindelse med navneskiftet inviterte fagskolen pressen til en orientering om skolen og bakgrunnen for navnskiftet, som det har vært arbeidet med over en lengre periode. Samtidig ga julelunsjen anledning til kort å presentere hovedpunktene i stortingsmeldingen om fagskolene, som ble lagt fram 2. desember. Det viktigste formålet med meldingen er å tydeliggjøre fagskolene og deres rolle som en yrkesbasert utdanning på nivået mellom videregående skole/fagbrev og høgskole/universitet.

Gartnerutdanningen startet opp på Vea i 1923, da som en regional skole for kvinner som ønsket å bli gartner. Nå nærmer 100-årsjubileet seg, skolen har i lang tid vært landsdekkende, og selv om Vea i mange år først og fremst har vært kjent som utdanningsstedet for kommende blomsterdekoratører, har skolen også hatt tilbud innen andre grønne fagområder. Fagskolen satser særlig på utdanninger som kan kombineres med aktiv yrkesutøvelse. Mange av tilbudene er derfor modulbasert, med selvstudier hjemmefra kombinert med samlinger på skolen. Norges grønne fagskole – Vea har i dag 132 elever (vgs-nivå) og studenter (fagskolenivå).

– Vi mener det nye navnet vil skape større forventninger og bidra til enda flere og interessante samhandlinger med bransjer, fagmiljøer og institusjoner innen privat og offentlig sektor, sier rektor Aarskog. – Vi håper også at navnet bidrar til at flere potensielle studenter blir oppmerksomme på studietilbudet fra fagskolen vår, og at det bidrar til økt rekruttering i framtida.

dsc_0195
Rektor Stein Aarskog, faglærer Magnus Nyheim, markeds- og informasjonsrådgiver Dorte Finstad og styremedlem Tor Rullestad gleder seg over det nye navnet, men understreker at navnet forplikter.