Vandring i grøntanleggene på Fornebu


Landskapsarkitekt Simen Gylseth orienterte om vann og vegetasjon i Nansenparken.

Eliteplanter Norge inviterte til vandring i grøntanleggene på Fornebu fredag 24. september. Deltakerne representerte både planleggere, skjøtselsutførende og planteleverandører.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Formålet med vandringen var å få innspill fra ulike fagfelt på planlegging, plantevalg, vegetasjonsutvikling og skjøtsel etter at grøntanleggene er etablert og har fått utvikle seg i noen år, samt å se en nyanlagt gravplass. Mange av de grønne områdene på Fornebu er anlagt der hovedflyplassen for Østlandet lå tidligere. En omfattende transformering er dermed gjennomført, på et areal som hovedsakelig ligger i Bærum kommune. Nansenparken åpnet i 2008, arealene på Storøya er anlagt noe seinere, mens Lilleøya gravlund er anlagt de siste par årene, og mye er plantet der i 2020-21.

Både planter og fugler har funnet seg vel til rette i de blå-grønne omgivelsene på Fornebu.

Vandringen begynte i Nansenparken. Landskapsarkitekt Simen Gylseth hos Bjørbekk & Lindheim har fulgt utviklingen med prosjektering på Fornebu i om lag 20 år. Han gaidet forsamlingen gjennom parken og over til Storøya og påpekte mange vellykkede deler av det omfattende prosjektet, men også noen svakheter en har erfart i årene etter etablering. Seniorforsker Trond Knapp Haraldsen ved NIBIO kommenterte jordfaglige erfaringer, mens andre deltakere kom med innspill om vegetasjon og plantevalg.

I Nansenparken har vannveiene, som ble prosjektert sammen med det tyske firmaet Dreiseitl, fungert godt – med noen tilpasninger til norsk vinterklima. Langs kanalene begynner enkelte deler av vegetasjonen å ta overhånd, så en må snart beslutte om noe bør fjernes. Litt for forsiktig gjødsling har ført til at grupper av markdekkeren Geranium er for dårlig utviklet til å fungere etter hensikten. Årets tørre ettersommer har, i kombinasjon med forsiktig gjødsling, ført til tidlig bladfall, slik vi ser mange steder i østlandsnaturen. På Storøya har dette blant annet redusert tilveksten hos bjørk, særlig der jorda ble komprimert av anleggstrafikk før planting for 10-15 år siden.

Siste stopp under vandringen var Bærum kommunes nyetablerte Lilleøya gravlund.

Flere erfaringer fra de omfattende revegeteringstiltakene på Fornebu blir presentert i park & anlegg 9/2021, som kommer i forkant av Park- og Anleggmessen 2021 (poga.no), det vil si 29. oktober.