Varmtvannsteknologi kan bekjempe kjempespringfrø


Kjempespringfrø er en vakker hageplante, men dessverre blir arten lett spredd til omgivelsene, særlig til fuktige steder der kjemisk bekjempelse ikke er et aktuelt alternativ. Foto: Ole Billing Hansen

Behandling med varmt vann har god virkning ved tyning av kjempespringfrø. Utviklingsstadium og behandlingens varighet er avgjørende for god effekt.

Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera) formerer seg og blir spredd til nye voksesteder med frø. Ifølge Forskrift om fremmede organismer er det forbudt å spre arten her i landet, men den har allerede fått godt fotfeste mange steder, etter spredning fra hager og andre grøntanlegg. Kjempespringfrø trives særlig godt på næringsrike og fuktige steder. Langs vannveier som grøfter og bekker er kjemisk bekjempelse lite aktuelt.

Årlig blir det gjennomført tiltak og brukt store ressurser for å redusere utbredelsen og unngå videre spredning. Effektive kontrolltiltak er derfor nødvendig. Forskere ved NIBIO og NMBU har undersøkt nedkapping og varmt vann som bekjempelsesmetoder og omtaler resultatene i park & anlegg 10/2020. Begge metodene har noe for seg, men forskerne peker på det aller viktigste: «Uansett kontrollmetode er det viktigste å sette inn tiltak før blomstring og frøutvikling.»