Vegetasjonen på og ved The Plus


Solcellepanelene er bevisst montert med ulik vinkel for at de ikke skal virke for strømlinjeformet i det sammensatte vegetasjonsdekket.

Vestres nye produksjonsanlegg i Magnor er mye omtalt og behørig rost for arkitektur og miljøbevissthet. Det var selvsagt at bygningen måtte få grønne tak og at furumoene rundt bygningen i størst mulig grad skulle stå uberørt.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Sigurd Boasson i Mattak peker ivrig ut spirende frøplanter og etablerte pluggplanter på taket til The Plus.

Sigurd Boasson i Mattak AS forteller at målet er at takene skal få et grønt dekke som er mest mulig likt markdekket i naturen omkring. Derfor har de samlet frø og planter fra skogsområdet rundt fabrikkanlegget. Småplanter er laget, og pluggplanter er plantet ut. Lettjorda med knust teglstein er blandet med skogsjord fra stedet. Dermed vil frø i jordas frøbank ha muligheter til å spire på taket. Dessuten vil trolig frø fra omgivelsene kunne blåse inn på taket og spire. – Selv om det er andre urter fra NIBIOs frøblanding som dominerer nå denne første høsten, er målet at artene fra naturen omkring overtar mer og mer. Men vi må selvsagt fjerne furu og andre treslag på et tidlig stadium. Det er ikke meningen at det skal bli skog på takene!

Furumoene rundt det nye anlegget til Vestre har fått supplering med nyplantet rogn og andre viltvoksende treslag. Målet er økt biologisk mangfold.

En utfordring med grønne tak er tyngden av isolasjon, drenslag, jord og planter, som ikke må bli for stor. Derfor er takene isolert med det lette materialet Glasopor, som også fungerer som drenerende lag. Mattak sørget høsten 2021 for å legge ut 400 kubikkmeter av Glasopor, før det ble lagt duk og vekstmedium: – Det ble seks-syv uker med intensivt arbeid for å få etablert taket før vinteren, forteller Boasson.

Taket fikk så vidt grønn farge før første overvintring, men vegetasjonen har tatt seg betydelig opp i løpet av årets sesong. Under befaringen i slutten av september var det tydelig at erteblomstarter som rødkløver og tiriltunge hadde utviklet seg spesielt godt, noe som ikke er noen overraskelse. Ettersom rødkløveren sto i fare for å skygge ut mer ønsket vegetasjon, ble mye av den luket bort.

Les mer om vegetasjonen The Plus i park & anlegg 9/2022 med utgivelse 11. november.