Veidirektoratets håndbok N200 er revidert


Terje Lindland (t.v.) og Jostein Aksnes fra Vegdirektoratets avdeling i Trondheim informerte under Betomurs info-møte om henholdsvis Håndbok N200 og komprimeringsarbeider.

I månedsskiftet februar/mars kommer håndbok N200 i ny utgave. Arbeidet med den nye håndboka ble presentert av Terje Lindland fra Vegdirektoratet under et informasjonsmøte i Sandvika i regi av Betomur AS fredag 16. februar. Forrige utgave av håndboka var en murstein på 520 sider. Den nye utgaven vil omfatte 310 sider. Mye veiledningsstoff er tatt ut og vil komme i serien med veiledninger fra Vegdirektoratet. Forslaget til den nye håndboka har vært ute på høring, og Lindland fortalte at det kom inn om lag 1500 innspill, blant annet fra naml. Innspillene er gjennomgått, og de relevante er innarbeidet i håndboka.

Ett av kapitlene som inneholder viktige endringer, er kapittel 5. Det omhandler dimensjonering av overbygninger. I den forbindelse holdt Jostein Aksnes et innlegg om planlegging og utførelse av komprimeringsarbeider ved veibygging. N200 er for øvrig best tilpasset forhold knyttet til landeveier, mens gater i tettbygde strøk ikke er fullt så grundig behandlet. Håndboka blir tilgjengelig på Vegvesenets hjemmesider om noen dager – se fanen for publikasjoner.