Gjensyn med Hedeland


Som nyutdannet fra NLH (nå NMBU) deltok undertegnede i august 1983 på et nordisk fagseminar i Danmark. Ett av de interessante stedene vi besøkte, var de nedlagte grustakene nær Roskilde, kalt Hedeland – et gedigent terrengformings- og revegeteringsprosjekt. 36 år seinere er Hedeland Naturpark for lengst revegetert, og friluftsområdet er blitt et populært utfartssted for folk nord på Sjælland.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Hedeland er anlagt der det ble tatt ut store mengder sand og grus fram til 1960-tallet. Noen steder i nærområdet fungerer fortsatt som grustak, men etter hvert som de blir tømt, blir de gjort om til rekreative naturområder. Hedeland Naturpark er derfor i stadig utvikling.

Plante- og dyrelivet her er rikt. Blandingen av fuktige områder, tørre bakker og tett krattskog resulterer i stort biologisk mangfold, noe som blant annet gir ideelle oppholdssteder for en rekke fuglearter. I årene rett etter etableringen av Hedeland Naturpark fantes det få villplanter her, og dyrelivet var begrenset. Men området har gjennomgått en betydelig forvandling, noe som for eksempel innebærer at det er registrert mer enn 350 ulike viltvoksende blomsterplanter her, blant annet seks ulike orkidéarter.

Hedeland Naturpark tilbyr ikke bare flotte naturopplevelser. Her finner vi også Danmarks lengste skibakke(!), landets største utendørs scene med plass til 4000 tilskuere, samt den lengste smalsporede veteranjernbanen i landet.

Les mer om Hedeland Naturpark i park & anlegg 10/2019 som utgis 6. desember.